dobry-rzeczoznawca-budowlany

Rzeczoznawca budowlany to ekspert w dziedzinie budownictwa, który bierze udział w procesie budowlanym i może nas wspomóc nie tylko swoją wiedzą z zakresu prawa budowlanego, ale i doświadczeniem w budownictwie. To rzeczoznawca ocenia, czy roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym, i przygotowuje niezależne ekspertyzy budowlane dotyczące budynków użytkowych i ich części. Rzeczoznawca budowlany może nam też doradzić podczas zakupu domu, on także – na podstawie opinii technicznej – uzyska dla nas odszkodowanie od nierzetelnego wykonawcy.

Ekspertyza budowlana – szukaj sprawdzonego rzeczoznawcy budowlanego

Rzeczoznawca budowlany zazwyczaj kojarzony jest z przygotowywaniem różnego rodzaju dokumentów związanych z procesem budowlanym, zwłaszcza opinii technicznych i ekspertyz budowlanych. Nie jest to chybiony trop – to właśnie rzeczoznawca budowlany posiada najszersze kompetencje i doświadczenie do sporządzania niezależnych opinii na temat stanu technicznego budynku. Jego ocena na temat konstrukcji domu zawsze będzie miarodajna i rzeczowa. Wykonana przez niego ekspertyza budowlana będzie pomocna zwłaszcza podczas dochodzenia naszych praw w związku z popełnionymi błędami na budowie. Poza tym rzeczoznawca budowlany może ocenić stan budynku podczas jego remontu i przebudowy, może też doradzać nam podczas kupna lub sprzedaży domu. Ma on także uprawnienia do przebywania na budowie i pełnienia tam funkcji kontrolnej i doradczej.

Uprawnienia do wykonywania ekspertyzy budowlanej i opinii technicznej ma rzeczoznawca budowlany i inżynier budownictwa. Jeżeli jednak zależy nam na fachowcu, który ma wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej, lepiej zdecydować się na zatrudnienie rzeczoznawcy budowlanego. Dlaczego?

Z reguły inżynier budownictwa nabywa uprawnienia do wykonywania ekspertyzy budowlanej już po zdaniu egzaminów kierunkowych. Oznacza to, że nie wymaga się od niego ani wieloletniego doświadczenia w przygotowywaniu dokumentacji budowlanej, ani przebytej praktyki budowlanej. W przeciwieństwie do niego kandydat na rzeczoznawcę budowlanego musi zdobyć wykształcenie kierunkowe, mieć co najmniej 10 lat praktyki rzeczoznawczej odbytej pod kierunkiem doświadczonego rzeczoznawcy budowlanego z uprawnieniami i uzyskać pozytywną ocenę Izby Inżynierów Budownictwa. Dopiero po zdobyciu takich kwalifikacji rzeczoznawca może rozpocząć swoją samodzielną przygodę z procesem budowlanym i dokumentacją rzeczoznawczą. Jego przygotowanie do zawodu jest zatem o wiele dokładniejsze i szersze niż kompetencje inżyniera budowlanego.

Szukamy dobrego rzeczoznawcy budowlanego

Jeżeli dotychczas nie mieliśmy do czynienia z rzeczoznawcą budowlanym i nie możemy opierać się na własnych doświadczeniach, najlepszym wsparciem podczas poszukiwań fachowca będzie opinia naszych znajomych, którzy korzystali już z pomocy rzeczoznawczej. Jeżeli nie dysponujemy taką wiedzą, możemy samodzielnie zweryfikować kompetencje eksperta. Najprostszym sposobem jest sprawdzenie jego Numeru Identyfikacji Podatkowej, który znajduje się na stronie www.ceigd.gov.pl. Jeżeli NIP rzeczoznawcy istnieje w bazie, powinniśmy mieć pewność, że mamy do czynienia ze sprawdzonym specjalistą. Lista umieszczona na stronie jest weryfikowana i aktualizowana. Może się jednak zdarzyć, że NIP nie widnieje w bazie. Wówczas możemy sprawdzić KRS rzeczoznawcy budowlanego. Po wpisaniu w przeglądarkę internetową NIP-u rzeczoznawcy powinien wyświetlić się nam KRS eksperta budowlanego.

Wiarygodność rzeczoznawcy budowlanego łatwo sprawdzić też na podstawie danych adresowych. Jeżeli pod adresem podanym na stronie internetowej lub wizytówce rzeczoznawcy budowlanego mieści się konkretny budynek – najlepiej dom jednorodzinny, biurowiec budynek lub jakikolwiek czynny budynek użytkowy – możemy być spokojni, że nasz potencjalny współpracownik nie zniknie z rynku chwilę po podjęciu współpracy. Jeśli biuro jest zarejestrowane w wiarygodnym miejscu, w razie potrzeby bez trudu odnajdziemy rzeczoznawcę lub osobę z jego otoczenia. Czerwona lampka powinna nam się zapalić wtedy, jeżeli pod wskazanym adresem znajduje się np. biuro korespondencyjne albo nieczynny lokal. Wówczas istnieje ryzyko, że mamy do czynienia z tzw. wirtualnym adresem, który jest cyklicznie zmieniany, a jakikolwiek kontakt z rzeczoznawcą będzie niemożliwy.

Jak samodzielnie sprawdzić kompetencje rzeczoznawcy budowlanego?

Prostym sposobem na sprawdzenie kompetencji rzeczoznawcy budowlanego jest skontrolowanie jego wykształcenia i dotychczasowego dorobku rzeczoznawczego. Rzeczoznawca budowlany z wieloletnim doświadczeniem i poprawnie przeprowadzonymi sprawami raczej nie będzie ukrywał swojego doświadczenia. Dane rzeczoznawcy budowlanego bez trudu odnajdziemy na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa albo na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Zarówno w jednej, jak i drugiej bazie, widnieją nazwiska rzeczoznawców budowlanych, którzy są zweryfikowani i których kompetencje są poświadczone doświadczeniem i odpowiednim urzędem. Przed wyborem rzeczoznawcy budowlanego sprawdźmy też, czy ma on ważne ubezpieczenie OC – bez niego rzeczoznawca nie może sprawować swojej funkcji. Doświadczeni specjaliści oprócz wymaganego OC bardzo często posiadają także niezależne zabezpieczenie swojej pracy, które chroni zarówno ich, jak i ich klientów.  

Related Articles