Optymalizacja pracy układu sprężonego powietrza jest kluczowa dla zwiększenia efektywności, obniżenia kosztów operacyjnych i zminimalizowania ryzyka awarii.  Jakie czynności należy wdrożyć, aby skutecznie optymalizować działanie systemu sprężonego powietrza? 

Zoptymalizowanie działania sprężarki oraz całego układu sprężonego powietrza daje wymierne korzyści zarówno w zakresie działania układu, jak i obniżenia kosztów jego działania oraz wydłużenia żywotności poszczególnych jego elementów. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych działań, jakie może podjąć Twoja firma w celu usprawnienia działania systemu sprężonego powietrza.

Regularne konserwacje i przeglądy

Regularna konserwacja, w tym czyszczenie i wymiana filtrów, oleju oraz uszczelnień, może znacząco poprawić wydajność i przedłużyć żywotność sprężarki. Sprężarki, podobnie jak wszystkie urządzenia mechaniczne wymagają systematycznej konserwacji i regularnych przeglądów. Jak konserwować kompresor? Wszystkie szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi od producenta. Warto także serwis sprężarek powierzyć doświadczonej firmie serwisowej, która nie tylko wykona kontrolę działania sprężarki, ale również dokona wymiany zużytych części. Co więcej, doświadczony serwisant jest w stanie wskazać, jakie elementy będą wymagać naprawy lub wymiany w określonej perspektywie czasowej. W ten sposób możesz ustrzec się przed niespodziewaną awarią i unieruchomieniem maszyny na czas naprawy.

Detekcja i uszczelnianie wycieków

Przecieki są jednym z głównych źródeł strat w systemach sprężonego powietrza. Regularne kontrole i szybka naprawa przecieków mogą znacznie zredukować marnotrawstwo energii. Nieszczelności mogą pojawiać się w różnych częściach systemu sprężonego powietrza, w tym na połączeniach, zaworach, przewodach, złączkach czy na sprężarce. W rezultacie wycieki w systemie będą powodować nie tylko zwiększone zużycie energii i tym samym wyższe koszty eksploatacyjne, ale również obniżenie wydajności systemu, a nawet uszkodzenie narzędzi i maszyn spowodowanych niedostatecznym ciśnieniem i przepływem powietrza. 

Optymalizacja ciśnienia w układzie

Dostosowanie ciśnienia do minimalnego wymaganego poziomu dla konkretnych aplikacji może znacząco obniżyć zużycie energii. Każde zbędne zwiększenie ciśnienia powoduje większe zużycie energii. Warto podkreślić, że obniżenie ciśnienia w układzie z 7 do 6 bar powoduje oszczędność w konsumpcji energii na poziomie ok. 7%. Większość narzędzi pneumatycznych wymaga ciśnienia 4 bar, choć znajdują się i takie, które do wydajnej pracy potrzebują ciśnienia 6,3 bar. Sprawdź zatem wymagania techniczne stosowanych narzędzi i dostosuj do nich pracę układu. 

Sprężarki o zmiennej prędkości obrotowej

Sprężarki o zmiennej wydajności dostosowują swoją pracę do bieżącego zapotrzebowania procesu, który zasilają. W ten sposób wraz ze spadkiem zapotrzebowania na sprężone powietrze obniżają, a przy zwiększonym zapotrzebowaniu zwiększają swoją wydajność. Taka praca przekłada się zarówno na obniżenie kosztów związanych ze zużyciem energii, jak i wydłużenie żywotności maszyn. 

Zastosuj rekuperację ciepła

Zastosowanie systemów odzysku ciepła wytworzonego w procesie sprężania powietrza sprzyja zwiększeniu efektywności energetycznej systemu. Odzyskiwane ciepło możesz przeznaczyć do ogrzewania wody lub pomieszczeń zakładu. 

Zoptymalizuj dystrybucję powietrza

System dystrybucji sprężonego powietrza ma wpływ na działanie całego systemu. Powinien być skonstruowany w sposób, który zniweluje problem oporów przepływu i strat ciśnienia.  

Zastosuj nowoczesne rozwiązania

Być może istniejący układ sprężonego powietrza przestał spełniać swoje podstawowe funkcje. Stare, zużyte urządzenia, które w dodatku są niedostosowane do potrzeb realizowanych procesów, będą jedynie podrażać koszty produkcji. W takiej sytuacji warto dokonać wymiany urządzeń na sprężarki nowe, które zapewnią wyższą wydajność i efektywność energetyczną. Rozważ również zastosowanie zaawansowanego systemu sterowania, który pozwoli monitorować i regulować pracę systemu sprężonego powietrza, dostosowując ją do bieżących potrzeb. Co więcej, analiza danych pozyskanych przez sterownik pozwoli dokładniej dostosować pracę systemu sprężania powietrza do potrzeb i umożliwi wczesne wykrywanie ewentualnych problemów. 

Powyższe wskazówki pozwolą Ci w podstawowy sposób zadbać o optymalizację systemu. Strategie te umożliwią znaczną poprawę efektywność działania układów sprężonego powietrza, a także obniżą koszty operacyjne.

Related Articles