Chiny jako jeden z największych partnerów gospodarczych Polski stale znajdują się w centrum zainteresowania polskich importerów i eksporterów. Wraz z powstaniem Nowego Jedwabnego Szlaku polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z kolei, jako szybszego i zoptymalizowanego cenowo środka transportu towarów z ChRL. 

Nowy Jedwabny Szlak — nowoczesne rozwiązanie dla małych i dużych przedsiębiorców

Nowy Jedwabny Szlak jest ambitnym projektem infrastrukturalnym, którego celem jest rozwijanie połączeń kolejowych i handlowych między Chinami a Europą. Projekt ten nawiązuje do historycznego Jedwabnego Szlaku, który był siecią szlaków handlowych i kulturalnych łączących Europę i Azję przez tysiące lat.

Inicjatywa Jedwabnego Szlaku została ogłoszona w 2013 roku. Projekt zakłada budowę nowych linii kolejowych, modernizację istniejących tras kolejowych, portów morskich, stref ekonomicznych oraz innych infrastrukturalnych udogodnień w celu ułatwienia handlu i transportu między Chinami, Europą i innymi krajami na trasie.

Zaletą Nowego Jedwabnego Szlaku są szybsze i bardziej efektywne połączenia kolejowe między Chinami a Europą oraz innymi krajami na trasie. W efekcie ekspresowe pociągi towarowe zwiększają przepływ towarów między Chinami a Europą i stwarzają warunki do szerszej współpracy gospodarczej między krajami zaangażowanymi w projekt. Efektem pobocznym Nowego Jedwabnego Szlaku jest także wymiana kulturalna i edukacyjna między krajami uczestniczącymi.

Warto podkreślić, że Nowy Jedwabny Szlak to projekt o ogromnym zasięgu, który nadal się rozwija, a jego wpływ na globalną ekonomię i stosunki międzynarodowe jest niezaprzeczalny.

Jakie są zalety korzystania z transportu kolejowego z Chin? 

Transport kolejowy z Chin zapewnia wiele korzyści zarówno dla firm, które importują, jak i eksportują towary z ChRL. Fracht kolejowy z Chin realizowany Nowym Jedwabnym Szlakiem jest znacznie szybszy niż transport morski. Globalny transit time w ramach usługi door-to-door wynosi jedynie 24-29 dni, z kolei podróż towarów kontenerowcem zabiera nawet do 2 miesięcy. Jednocześnie trasy kolejowe są mniej podatne na zmienne warunki pogodowe i korki drogowe. Warto podkreślić, że pomimo tego, że transport ekspresowymi pociągami towarowymi jest tylko ok. 2 razy dłuższy, niż samolotami cargo, jest kilkukrotnie tańszy. 

Jeżeli chodzi o koszty transportu ekspresowymi pociągami towarowymi, to są one nieznacznie wyższe, niż jednostkowa cena z przewóz kontenera frachtem morskim. Jednocześnie koszty przewozu ładunku frachtem kolejowym są znacznie niższe, niż transportem lotniczym. Warto również podkreślić, że kolej oferuje bardzo korzystne warunki cenowe dla transportu drobnicowego. Często przewóz takiego ładunku jest tańszy lub porównywalny z frachtem morskim. W efekcie transport kolejowy staje się idealnym rozwiązaniem zarówno dla dużych, jak i małych importerów. W przypadku ceny za przewóz jednego kontenera warto także wspomnieć o koszcie pieniądza w czasie. W związku z tym, że transport kolejowy jest co najmniej 2 razy krótszy, niż fracht morski pozwala on na szybszy obrót pieniądza, co ma znaczenie szczególnie w przypadku kredytowania działań eksportowych przez firmy. 

Ekspresowe pociągi towarowe zapewniają możliwość przewozu dużych ilości towarów. Doskonale sprawdzają się w transporcie kontenerów i ładunków masowych, co jest istotne dla firm zaangażowanych w handel międzynarodowy.

Jednocześnie fracht kolejowy zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa przewożonych ładunków. Doskonale zabezpieczone kontenery, możliwość śledzenia położenia pociągu czy niewielka wrażliwość na warunki atmosferyczne gwarantują odpowiednią ochronę przewożonego ładunku. Kolej jest również bardziej przyjazna dla środowiska niż inne środki transportu, co jest ważne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Co ważne, kolej, podobnie jak kontenerowce, może być elementem transportu multimodalnego. Może pełnić rolę jednego ze środków transportu wykorzystywanego do optymalizacji łańcucha dostaw pod względem ceny, czasu i bezpieczeństwa przewozu. 

źródło: SYMLOG Spedycja Międzynarodowa

Related Articles