wlasnosc-przemyslowa

Własność przemysłowa to określenie używane na różnego typu znaki towarowe, wzory użytkowe, wynalazki i wzory przemysłowe. Podlegają one ochronie na podstawie ustawy Prawa własności przemysłowej.

Jak zabezpieczyć wynalazki?

Przedsiębiorcy często pragną wyróżnić się na tle konkurencji. Pozwala to na łatwiejszą identyfikację danego przedsiębiorstwa na rynku, a co za tym idzie, na osiągnięcie większych zysków czy dotarcie do liczniejszego grona klientów. Do tego celu mają służyć wzory przemysłowe, jedyne w swoim rodzaju znaki towarowe, wzory użytkowe lub wynalazki. Podlegają one ochronie własności przemysłowej zgodnie z treścią ustawy Prawo o własności przemysłowej. Ten akt prawny zawiera szereg regulacji prawnych, za pomocą których można zabezpieczyć własność przemysłową w taki sposób, aby konkurencja nie weszła w posiadanie konkretnego wynalazku czy wzoru przemysłowego. Najpopularniejszym zabezpieczeniem wynalazków jest patent na wynalazek, który można zgłosić do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo do wynalazku, czyli uzyskanie patentu na wynalazek, wymaga wskazania jego twórcy, a także podstawy do uzyskania konkretnego patentu. Otrzymanie patentu na wynalazek wiąże się z tym, że można objąć nim zarówno jeden, jak i kilka wynalazków, nie tylko powiązanych ze sobą, ale również całkowicie odrębnych. Uzyskanie patentu na wynalazek przez Urząd Patentowy jest odpłatne. Należy uiścić opłatę za okres ochrony prawa do wynalazku.

Zastrzeżenie wzoru przemysłowego

Wiele firm działających w różnych dziedzinach przemysłu tworzy wzory przemysłowe. Mogą to być różnego typu wytwory, jak również części tych wytworów, które wyróżniają się oryginalnością. Wzory przemysłowe mogą mieć różną postać. Mogą to być figury geometryczne, połączone ze sobą linie, nieregularne kształty, struktura materiału lub ornament. Każdy wzór przemysłowy może być zarejestrowany w taki sposób, aby zabezpieczyć go przed dostaniem się w niepowołane ręce, na przykład przed wykorzystaniem wzorów przemysłowych przez osoby kopiujące je ze stron internetowych lub też innych dostępnych publicznie materiałów, w tym drukowanych. Zastrzeżenie wzoru przemysłowego polega na jego rejestracji. Wówczas wytwórca wzoru przemysłowego ma pewność, że żadna inna osoba nie może użyć go lub wykorzystać w różnych celach. Warto wspomnieć, że rejestracja wzoru przemysłowego gwarantuje jego twórcy osiąganie wyłącznych korzyści materialnych, zawodowych lub o wymiarze ogólnospołecznym przez okres 25 lat od daty rejestracji konkretnego wzoru przemysłowego. Prawa do rozporządzania wzorami przemysłowymi można przenieść na osoby trzecie pod warunkiem, że twórca danego wzoru przemysłowego wyraża na to zgodę.

Ochrona znaków towarowych i wzorów użytkowych

Ochronie mogą podlegać również znaki towarowe, a także wzory użytkowe. Pierwsze z nich obejmują różnego typu litery, cyfry czy grafikę. Znaki towarowe mogą mieć charakter dźwiękonaśladowczy. Z kolei wzory użytkowe można wykorzystać w różnych dziedzinach przemysłu. Może być to przedmiot lub inna trwała postać mająca szczególne zastosowanie o charakterze technicznym. Zabezpieczenie wymienionych wzorów użytkowych i znaków towarowych polega na wnioskowaniu o prawo ochrony znaku towarowego. Czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty zgłoszenia go w Urzędzie Patentowym. Można przedłużyć ten okres o kolejne 10 lat pod warunkiem, że zostaną dopełnione formalności w postaci dokonania stosownej opłaty. Prawo ochronne dotyczące wzorów użytkowych również wynosi 10 lat. W tym czasie wytwórca może korzystać z nich w sposób zarobkowy lub osiągać inne benefity związane z dysponowaniem własnym wzorem użytkowym czy znakiem towarowym. Prawa ochronne udzielone na wzory użytkowe, są umieszczone w rejestrze wzorów użytkowych. Potwierdzeniem tego działania jest wydane właścicielowi danego wzoru użytkowego świadectwo ochronne. W przypadku znaków towarowych, po uzyskaniu prawa ochronnego, można dysponować nimi na obszarze całej Rzeczpospolitej Polskiej. Prawa ochronne udzielane na znaki towarowe podlegają z kolei wpisowi do rejestru znaków towarowych.

Zabezpieczenie znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków lub wzorów użytkowych wymaga ich rejestracji. Tylko wówczas można uzyskać ochronę i wyłączne prawo do korzystania z tych wytworów.

źródła: Sawickiwspolnicy.pl

Related Articles