Ubezpieczenie-OCP

Wybór firmy transportowej powinien zostać poprzedzony wnikliwą analizą wielu czynników. Jednym z nich jest ubezpieczenie OCP. Zabezpiecza ono interesy nie tylko samego przewoźnika, ale również jego klientów. Co daje polisa OCP? Dlaczego warto sprawdzić, czy firma transportowa ją ma?

Ubezpieczenie OCP – co to jest? Jakie korzyści daje? Dlaczego warto sprawdzić, czy firma transportowa je ma?

OCP, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, jest przeznaczone dla firm, które zawodowo zajmują się transportem towarów. To polisa dobrowolna. Niemniej zdecydowana większość klientów wymaga od firm przewozowych jej posiadania. Dlaczego? Dzięki niej zleceniodawca ma pewność, że w razie wystąpienia niespodziewanego zdarzenia, np. kradzieży towarów, uzyska przynajmniej częściowy zwrot poniesionych strat.

Ubezpieczenie OCP:

  • zwiększa wiarygodność firmy transportowej,
  • świadczy o rzetelnym podejściu podmiotu do prowadzonej działalności gospodarczej,
  • chroni nie tylko interesy firmy przewozowej, ale również jej klientów. W razie zaistnienia niespodziewanego zdarzenia mogą oni bowiem ubiegać się o odszkodowanie, które pokryje ewentualne straty.

Co ważne, standardowa polisa OC, która zgodnie z prawem jest w przypadku przewoźników zajmujących się zawodowo transportem towarów obowiązkowa, nie obejmuje swoim zakresem niespodziewanych zdarzeń, takich jak kradzież ładunku, jego utrata czy też uszkodzenie. Nie zabezpiecza więc w należyty sposób interesów klienta. Gwarancję zwrotu poniesionych strat zapewnia wyłącznie OCP. Warto mieć to na uwadze przy wyborze firmy transportowej. W przeciwnym w razie wystąpienia problemów trudno będzie odzyskać utracone środki.

Rodzaje i zakres ubezpieczenia OCP – na jaką ochronę można liczyć?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują dwa podstawowe rodzaje polis OCP – dla transportu krajowego oraz dla transportu międzynarodowego. Ustalając zakres ochrony, w przypadku transportu krajowego ubezpieczyciele biorą pod uwagę zapisy polskiego prawa przewozowego, a w przypadku transportu międzynarodowego – Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR).

Standardowo ubezpieczenie OCP chroni przed:

  • uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą towarów,
  • pożarem ładunku,
  • opóźnieniami w dostawie (i wynikającymi z tego stratami).

Zakres ochrony można jednak rozszerzyć za dodatkową opłatą. Firmy transportowe oferujące usługi przewozu towarów chłodniczych mogą skorzystać z pakietu zapewniającego klientom wypłatę odszkodowania w razie awarii agregatu chłodniczego. W takim przypadku gdy dojdzie do uszkodzenia ładunku w wyniku niesprawności urządzenia, jego samoczynnego wyłączenia się lub zwarcia, ubezpieczyciel pokryje straty.

Przewoźnik może też zdecydować się na OCP, które zapewnia ochronę, jeśli towar został uszkodzony, a pojazd nie miał ważnego badania technicznego. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe oferują też zabezpieczenie w sytuacji, gdy doszło do uszkodzenia ładunku z winy kierowcy, który prowadził pojazd pod wpływem alkoholu. Wówczas ubezpieczyciel wypłaca klientom odszkodowanie, a następnie dochodzi zwrotu kosztów od nieodpowiedzialnego pracownika. Taki zakres ochrony winduje jednak cenę polisy ubezpieczeniowej. Dlatego nie każda firma przewozowa się na niego decyduje.

Nawet najszerszy zakres polisy na nic się nie zda, jeśli do zaniedbań doszło z winy przewoźnika lub zatrudnionego kierowcy. Wówczas ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Dlatego tak istotną kwestią jest wybór odpowiedniej firmy transportowej. Rzetelny podmiot dołoży wszelkich starań, aby wypełnić wszystkie warunki, a tym samym zagwarantować klientom zwrot poniesionych strat w razie wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń.

Ubezpieczenie OCP zabezpiecza interesy nie tylko zleceniodawców, ale również samego przewoźnika. Nic więc dziwnego, że większość firm przewozowych decyduje się na zawarcie polisy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Co ważne, istotny jest nie tyle sam fakt podpisania umowy, ile zakres świadczonej ochrony. Przed rozpoczęciem współpracy z przewoźnikiem warto to sprawdzić, analizując Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU).

Related Articles